Oficiální stránky
obce Bohuslavice
Telefon: 583 444 334 czechpoint
Datová schránka: wrwbp24
oubohuslavice@seznam.cz

Žádosti o informace

Obec Bohuslavice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce
  • na internetové úřední desce na adrese: www.bohuslavice.cz
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách (úřední hodiny)

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

1) Ústně

osobně na Obecním úřadě v Bohuslavicích v úředních dnech a v úředních hodinách (úřední hodiny)
telefonicky na tel. č.: 583 444 334

2) Písemně

Na adrese:

Bohuslavice 2
789 72 Dubicko

3) Elektronickou poštou

E-mail: oubohuslavice@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Bohuslavice o odmítnutí žádosti o poskytování informací lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( tj. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ). Písemné odvolání se doručuje poštou či osobně podává na Obecním úřadě Bohuslavice v úředních dnech a úředních hodinách

Návrat na základní informace

Přihlaste se Zobrazit
Fotogalerie

Akce

kalendář akcí na rok 2023 (31. 12. 2023 00:00)

Copyright © 2010 - 2023 www.bohuslavice.cz Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Bc. Luboš Vlček

Grafika: Němec webdesign
MAPA STRÁNEK | ZMĚNA VZHLEDU | PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI